دانشنامه

در بخش دانشنامه اطلاعاتی درباره نور و لیزر برای آشنایی شما ارائه شده است. البته قطعا مطالب جامع‌تری را در کتاب‌ها و سایت‌های دیگر یا ویکیپدیا می‌توانید پیدا کنید. هدف این بخش صرفا ارائه مطالبی است که در راستای اهداف و برای آشنایی شما با مفاهیم مورد نیاز بدون خارج شدن از این سایت باشد و شما می‌توانید از لینک‌ها و مراجع دیگر استفاده کنید و مطالب بیشتری در این رابطه بخوانید. برای راحتی استفاده شما و دسترسی ساده به مطالب مورد نیازتان دانشنامه به چند بخش تقسیم شده است. بخش اول، مربوط به کلید واژه‌ها و مفاهیمی است که در آزمایش‌ها استفاده شده است. بخش دوم، مربوط به تکنیک‌ها و نکات مهم در انجام آزمایش‌ها است. این مطالب شامل نکات ایمنی در کار با لیزر، چگونگی کار با قطعات حساس اپتیکی، کمی الکترونیک، چگونگی تبدیل نور لیزر به یک خط نورانی، چگونگی افزایش قطر نور لیزر بدون واگرایی، چگونگی چیدن قطعات اپتیکی، معرفی قطعات اپتیکی، چگونگی رسم منحنی تغییرات، چگونگی آشکارسازی نور و این قبیل مطالب آمده است. بخش سوم، مربوط به قطعات کیت پیشنهادی برای اجرای آزمایش‌ها است. 

مفاهیم

در این بخش توضیح مختصری راجع به  کلید واژه‌ها و مفاهیمی که در آزمایش‌ها استفاده شده است، ارائه می گردد

تکنیک

این بخش مربوط به تکنیک‌ها و نکات مهم در انجام آزمایش‌ها است. این مطالب شامل نکات ایمنی در کار با لیزر، چگونگی کار با قطعات حساس اپتیکی، کمی الکترونیک، چگونگی تبدیل نور لیزر به یک خط نورانی، چگونگی افزایش قطر نور لیزر بدون واگرایی، چگونگی چیدن قطعات اپتیکی، معرفی قطعات اپتیکی، چگونگی رسم منحنی تغییرات، چگونگی آشکارسازی نور و این قبیل مطالب آمده است

قطعات

‌این بخش مربوط به معرفی قطعات اپتیکی و همچنین قطعات کیت‌های پیشنهادی برای اجرای آزمایش‌ها است

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با