گالری

تصاویر ارسالی

در این بخش عکس‌های جالب مربوط به آزمایش‌ها یا دانشنامه یا عکس‌های جالب انتخابی و همچنین عکس‌های منتخب ارسالی توسط شما آمده است.​

تصاویر مربوط به سایت

می‌توانید چند نمونه  از تصاویر موجود در این سایت را مشاهده کنید.

تصاویر قطعات

تصاویری که در این صفحه مشاهده می‌کنید چند نمونه از تصاویر قطعاتی می‌باشد که در چیدمان آزمایش‌های موجود در این سایت، به کار برده شده است.

تصاویر ایلوژن

شاهد چندین عکس ایلوژن یا به عبارت دیگر، عکس‌هایی که منجر به ادراک ناصحیح می‌شوند، هستید.

تصاویر جالب

در این صفحه شاهد برخی تصاویر جالب از کاربرد نور و برخی پدیده‌های نوری زیبا هستید. 

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با