Exploratorium، یک آزمایشگاه یادگیری عمومی است که از طریق علم، هنر و ادراک انسان، در جهان کاوش می‌کند. ماموریت این مجموعه ایجاد تجربیات مبتنی بر پرسش و تحقیق است که یادگیری را در سرتاسر جهان تغییر می‌دهد. چشم‌انداز آن‌ها دنیایی است که مردم برای خودشان فکر می‌کنند و می‌توانند با اطمینان از خود سؤال کنند، پاسخی را مطرح کنند و دنیای اطراف خود را درک کنند. این مجموعه، سایتی با آدرس https://www.exploratorium.edu  نیز راه‌اندازی کرده‌ است و ابزارها و تجربیاتی را ایجاد کرده‌ است تا به شما کمک کند تا یک کاوشگر فعال باشید. همچنین برای مربیان برنامه‌های پیشرفته حرفه‌ای ایجاد شده است که در صدر آن تغییر شیوه تدریس علوم قرار می‌گیرد.

اغلب مستمعین می‌توانند مطالب را به زبان انگلیسی از طریق سایت https://www.exploratorium.edu دنبال کنند اما برای سهولت استفاده شما عزیزان از این سایت، تصمیم بر آن شد که برخی مفاهیم این سایت ترجمه شده و در اختیار شما گذاشته شود. به همین منظور، ارتباطی با مسئولین این سایت برقرار شد تا اجازه این اقدام اخذ شود. خوشبختانه مسئولین سایت این اقدام را پسندیدند و ما هم شاخه جدیدی با همان نام Exploratorium در سایت باز کردیم تا مطالب برگرفته از آن سایت با حفظ مالکیت معنوی آن‌ها، در سایت درج شود.

 امید است که مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد و با انجام اینگونه فعالیت‌ها و ارسال نتایج و ایده‌های نو، به ایمیل سایت لیزرستان  laserestan@sbu.ac.ir، ارتباط بیشتری با شما مخاطبین عزیز برقرار گردد.

دید پیرامونی

دید پیرامونی محدوده‌های خارجی چشمان خود را کشف کنید. شما می‌توانید محدودیت های دید پیرامونی خود را با یک نقاله ...

پرنده در قفس

پرنده در قفس به یک رنگ خیره شوید، اما رنگ دیگری را ببینید. وقتی سلول‌های گیرنده (به نام مخروطی‌ها) در ...

سایه های رنگی

سایه های رنگی همه سایه ها سیاه نیستند. هنگامی که لامپ‌های رنگ‌های مختلف به یک نقطه روی یک سطح سفید ...

سه رنگدانه کوچک

سه رنگدانه کوچک دانستن رنگ‌های Y,M,C و K چگونگی تعامل نور و رنگ را با روی هم قرار دادن طلق‌های ...

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با