آلودگی نوری چیست؟!

 

پرسش: میخواستم بدانم که آلودگی نوری چیست؟!

 

پاسخ: آلودگی نوری به انگلیسی Light pollution نوعی آلودگی است که به روشن شدن بیش از حد یک محیط بر اثر نورهای مصنوعی گفته می‌شود.

نورهای مصنوعی که در زمان یا مکان نامناسب و با کیفیت نامطلوب محیط زیست و آسمان شب را آزاردهنده و آلوده می‌سازند، آلودگی نوری گفته می‌شوند.

طبق تعریف، آلودگی نوری عبارت است از هرگونه اثر منفی نور مصنوعی شامل انعکاس نور در آسمان، درخشش، وارد شدن نور به محدوده خصوصی، اغتشاش نوری، کاهش قابلیت دید در شب و هدر روی انرژی است.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با