آیا می‌توان سرعت نور را به کمتر از یک متر بر ثانیه کاهش داد؟

 

پرسش: چه رابطه و فرمولی میان کاهش دما، افزایش چگالی و سرعت نور وجود دارد؟ چگونه می‌توان سرعت نور را به کمتر از یک متر بر ثانیه کاهش داد؟ آيا روشی برای به تاخیر انداختن عبور نور از یک جسم وجود دارد؟

 

پاسخ: به طور معمول برای یک محیط ثابت با افزایش چگالی، افزایش ضریب شکست پیش می‌آید و کاهش دما نیز به طور معمول باعث افزایش چگالی و در نتیجه افزایش ضریب شکست می‌شود. برای کاهش سرعت نور می‌توان از محیط با ضریب شکست بالا استفاده کرد ولی این ضریب شکست در مواد خاص حداکثر به 2 یا 3 می‌رسد و در شیشه‌های ضریب شکست بالا به 1.7 می‌رسد که کاهش سرعت زیادی نمی‌دهد. برای کاهش سرعت نور تا حدود متر بر ثانیه باید از پاشندگی غیرعادی و تغییرات در ناحیه جذب استفاده کرد.  مقاله‌های متعددی در این زمینه منتشر شده است.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با