اختلاف فاز بین موج فرودی و بازتابی در آینه‌ها

پرسش:

آینه ها چطور باعث ایجاد اختلاف فاز بین موج فرودی و بازتابی می شوند؟ این اختلاف فاز به چه عواملی بستگی دارد؟
با تشکر

پاسخ:

وقتی که نور به سطح شیشه یا سطوح صیقلی دی الکتریک بتابد، خیلی شبیه بازتاب موج یک طناب نوسانی از یک دیوار است و باعث می‌شود که فاز آن 180 درجه تغییر کند. فهم این تغییر فاز با مثال طناب نسبتا ساده است و در برگشت، وضعیت طناب کاملا جابجا می‌شود. در مورد آینه معمول که سطحی فلزی به عنوان بازتابنده استفاده شده است، اصول و روابط کمی پیچیده‌تر است و باید روابط الکترومغناطیس دنبال شود که در کتاب‌های مختلف به آن پرداخته شده است. به طور ساده اگر فلز بازتابنده، رسانای کامل باشد در بازتاب همچنان نور دچار 180 درجه اختلاف فاز می‌شود. ولی از آنجا که هیچ چیز ایده آل نیست، این مقدار معمولا کمتر از 180 درجه است. و به میزان نارسانایی فلز بستگی دارد. جالب است که اثر ایجاد اختلاف فاز را در تداخل سنج‌ها به خوبی می‌شود تجربه کرد.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با