از چه روش‌هایی برای اندازه‌گیری همدوسی عرضی می‌توان استفاده کرد؟

پرسش: از چه روش‌هایی برای اندازه‌گیری همدوسی عرضی می‌توان استفاده کرد؟

پاسخ: برای افزایش همدوسی طولی و زمانی فیلتر طول موجی یا به عبارت دیگر باریک‌سازی طول موج بکار می‌رود ولی برای افزایش همدوسی عرضی فیلتر فضایی یا به عبارتی کاهش قطر باریکه و زاویه ظاهری باریکه بکار می‌رود. مثلا اگر نور گسترده‌ای داشته باشیم که همدوسی عرضی ناچیزی دارد با گذشتن از یک روزنه ریز یا شکاف، باریک همدوسی عرضی یا فضایی آن افزایش می‌یابد. با این اقدام یانگ توانست با نور خورشید تداخل را تجربه کند و با گذر نور خورشید از یک شیار باریک، همدوسی فضایی آن را برای تداخل آماده کرد. همچنین اساس تداخل‌سنج ستاره‌ای مایکلسون این است که  با فرض اینکه ستاره‌های با قطر ظاهری کمتر، همدوسی عرضی یا فضایی بیشتری دارند، انتظار می‌رود باریکه‌های نور بازتابی از تلسکوپ در فاصله عرضی بیشتری تداخل کنند که آن فاصله معیاری از همدوسی فضایی یا عرضی است.

 

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با