استفاده از توری چیرپ شده به جای توری پراش معمولی

پرسش:
اگر در یک طیف‌سنج به‌جای استفاده از یک توری معمولی از یک توری چیرپ شده استفاده شود، خروجی سیستم چه تغییری می‌کند؟

پاسخ:
توری چیرپ شده در مدارهای مجتمع تجربه شده است و علاوه بر پاشندگی خاصیت کانونی کردن بر اساس طول موج هم دارد.

منتشر شده در ۹۹/۱۱/۱۹

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با