اطلاعاتی درباره فناوری ساخت موجبر

پرسش: در مورد منابعی که بتوان اطلاعاتی درباره فناوری ساخت موجبر بدست آورد، معرفی نمایید.

 

پاسخ: در مورد موجبرها و فیبرهای نوری کتب مرجع بسیاری در دسترس می‌باشد که هر ساله هم منابع به روزتر عرضه می‌شود.

از جمله برخی از این منابع:

Fundamentals of Optical Waveguides, (Second Edition), Author(s): Katsunari Okamoto

Waveguide Components, D. Budimir

Introduction to Fiber Optics, Third Edition, John Crisp

همچنین در اغلب کتاب‌های اپتیک، که تعداد زیادی به فارسی ترجمه شده است، بخش خوبی در مورد موجبرها وجود دارد.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با