اطلاعات راجع به مقاله

پرسش: من دانشجوی ارشد هستم، اگه امکانش هست یکسری اطلاعات راجع به مقاله زیر می خواستم:

The Simulation analysis of GaInAsP/GaInP DiodeLasers Emitting at 808 nm

یا حداقل یک سری اطلاعات در مورد لیزرهایی که با ترکیب زیر ساخته می‌شوند، می‌خواستم. با تشکر

GaInAsP/GaInP

 

پاسخ: لینک دسترسی فایل مقاله کامل

http://booksc.org/book/34239607/ba7b21

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با