اندازه گیری ضریب شکست مواد نفتی با فیبر نوری

 

پرسش: می شود با فیبرنوری ضریب شکست مواد نفتی مانند بنزین-گازوییل رااندازه گیری کرد؟

 

پاسخ: در مورد این سوال با استناد به مقاله‌ای که در سال 1982 انتشار یافته بود، سنسور فیببر نوری می‌توان طرحی نمود که با خم کردن فیبر نوری و حذف پوشش clad فیبر نوری، در بخشی از مسیر ضریب شکست مایعات همچون مواد نفتی را با دقت و حساسیت قابل قبولی اندازه گرفت.

http://iopscience.iop.org/article/10.1143/JJAP.21.1509/meta

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با