اندازه‌گیری مشخصات لیزر

پرسش:

برای ایجاد کمر باریکه ی گوسی و اندازه گیری کمر باریکه به روش Edge_scan چه مراحلی رو باید طی کنیم و چجوری اندازه گیری کنیم؟

پاسخ:

اغلب در طراحی لیزر امکان تشکیل باریکه گاوسی است. البته پس از ایجاد نور لیزر هم امکان تغییر هست.

برای ارزیابی شکل مقطع باریکه لیزر یکی از روش‌ها به لبه چاقو معروف است. در این روش لبه تیغی مقابل لیزر قرار می‌گیرد و به تدریج حرکت می‌کند و توان‌سنج هم توان را اندازه‌گیری می‌کند. با این روش ساده می‌توان شکل مقطع لیزر را به دست آورد.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با