اندازه گیری illuminance و luminance

پرسش:

سلام. آیا می توان از توان نور برحسب وات که دستگاه پاورمتر اندازه گیری می کند، لومینانس و یا Illuminance را محاسبه و اندازه گیری کرد؟ و اگر نه چگونه میتوان این پارامتر را اندازه گیری نمود؟

دو سیستم داریم رادیومتری و فوتومتری، در فوتومتری پاسخ چشم مهم است و بر مبنای آن تنظیم می شود. در رادیومتری ارتباطی با چشم نیست.
در رادیومتری توان تابشی، شدت تابش، تابش و رادیانس داریم و واحدها بر حسب وات و وات بر واحد زاویه فضایی، سطح، سطح و زاویه فضایی است.
در فوتومتری، luminous flux، luminous intensity, illuminance , luminance داریم که واحدها لومن، لومت بر زاویه فضایی، لومن بر واحد سطح و لومن بر واحد سطح واحد است.
لوکس متر برای illuminance که لومن را بر واحد سطح بر واحد زاویه فضایی اندازه‌گیری می‌کند قابل استفاده است و باید سطح و واگرایی اندازه گیری و تقسیم شود

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با