دیوار امنیتی نوری

پرسش: ایا امکان ایجاد دیوار نوری که فضای داخلی رو مجازی جدا کنه هست؟

پاسخ: گاهی در برخی فیلم‌ها چنین دیواری که از نور ایجاد شده را ممکن است دیده باشید. در واقع دو نیاز برای ایجاد چنین دیواری وجود دارد. اول تشکیل نور به شکل یک صفحه ودوم اقدامی برای دیدن آن نور است. اگر لیزر با توان مناسبی را در محیطی تاریک به سمت جلو بتابانیم، معمولا مسیر خط نور را می بینیم. این خط نتیجه پراکندگی نور از ذرات معلق در هوا است. اگر نور لیزر را به سمت پرده ای بتابانیم یک لکه نورانی روی پرده دیده می شود و اگر هوا دارای ذرات پراکننده باشد در این وضعیت یک خط نور در هوا دیده می شود. حال اگر روی پرده بجای یک لکه نورانی یک خط نورانی داشته باشیم، طبعا در حضور ذرات پراکننده بجای یک خط روشن ما شاهد یک صفحه روشن هستیم. پس قدم اول ایجاد خط نور روی صفحه است. برای ایجاد خط نور روی پرده هم می توانیم لیزر را با سرعت در راستای یک خط حرکت دهیم یا به عبارتی روبش یا اسکن کنیم، درست شبیه دستگاه‌های بارکد ریدر فروشگاه‌ها، یا اینکه با یک سیستم اپتیکی مثل یک عدسی استوانه ای یک خط نور درست کنیم. حالا ذرات پراکننده در مسیر نور می توانند این صفحه را قابل دیدن کنند. در اینجا استفاده از موتورهای تولید بخار یا هر روش دیگر می تواند صفحه نور را روشن و قابل دید کند. البته شدت روشنایی آن صفحه به شدت نور لیزر و همچنین وجود ذرات پراکننده بستگی دارد.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با