برخورد نور با محیط غلیظ

 

پرسش: میخواستم بدونم آیا امکانش هست که نور لیزر وقتی به یک محیط غلیظ تر از هوا -مثل آب- برخورد می‌کند، وارد آب نشود و با برخورد به سطح آب بازگردد؟ آیا می‌توان این کار را انجام داد؟

 

پاسخ: روابط فرنل برای همه شرایط تابش نور، از محیط رقیق به غلیظ و غلیظ به رقیق تحت زاویه‌های تابش مختلف وضعیت بازتاب را توصیف می‌کند. بازتاب نور از سطح شفاف برای طول موج نور، از یک‌سو به زاویه تابش و از سوی دیگر به قطبش نور بستگی دارد. اگر نور قطبیده با قطبشی عمودی تحت زاویه بروستر به سطح بتابد، بازتابی نخواهد داشت ولی تحت هیچ شرایطی نمی‌توان برای تابش نور از محیط رقیق به غلیظ بازتاب کلی را تجربه کرد و بازتاب کلی فقط در تابش نور از محیط غلیظ به رقیق اتفاق می‌افتد. همه کتاب‌های اپتیک این موضوع را بحث می‌کنند ولی تصاویر و روابط صریحی در کتاب فوتونیک صالح موجود است که می‌تواند کمک باشد.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با