تجزیه نور

پرسش:
وقتی منشور را جلوی نور لامپ فلورسنت قرار می دهم تجزیه نمی شود ولی جلوی نور لامپ های ال ای دی تجزیه می شود علت چیست؟

پاسخ:

اگر منظورتان این است که نور لامپ فلورسنت را منشور تجزیه نمی کند این طور نیست. بهتر است قبل از ورود نور به منشور آن را از یک شیار باریک عبور دهید. البته واگرایی نور لامپ فلورسنت کمی آزمایش را مشکل تر می کند ولی با کمی حوصله می توانید طیف لامپ را مشاهده کنید.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با