تجزیه نور

پرسش:

آیا سی دی نور را تجزیه می کند و با برخورد آن با سی دی رنگ های نور جدا میشه؟    

درباره چگونگی تجزیه کردن نور توسط سی دی قبلا پرسش داشته‌ایم و در این مورد صحبت شده است. سی دی بخاطر ساختار تناوبی‌اش مثل یک توری پراش عمل می‌کند که در آن هر طول موج با زاویه مخصوص به خود بازتاب می‌کند و در نتیجه نور به رنگ‌های مربوط به آن تجزیه می‌شود.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با