تجهیزات برای موسسه علمی کودکان

پرسش:

باسلام. بنده در حال احداث موسسه علمی برای کودکان هستم. آیا تجهیزاتی هست که مثل منشور تجزیه نور برای دانش آموزان جالب باشد؟

پاسخ:

آزمایش‌هایی که در این سایت طراحی و اجرا شده اند با ابزار و قطعاتی اجرا شده اند که از طرفی شباهتی با قطعات حرفه ای دارند و از طرف دیگر سادگی و انعطاف در بکارگیری، آنها را مناسب برای افراد مبتدی می کند. مهمترین مسئله با افراد علاقمند در هر سن، انتخاب موضوع خوب و طرح مناسب آن موضوع و وادار کردن آنها به فکر کردن در سطح خودشان است. دیدن پدیده هایی که نمونه آنها را ممکن است در مشاهدات روزمره ببینند ولی ساده از آنها می گذرند گزینه خوبی است. همچنین باید در نظر داشت که شاید مهمترین رسالت معلم در مواجهه با دانش آموز در هر سنی ایجاد روحیه پرسشگری در آنها است ونه لزومات به پاسخ رساندن. مهمترین نکاتی که می توان در ذهن دانش آموز القا کرد روحیه پرسشگری، دانستن اینکه سهم همه برای تعمق وتفکر در دنیای اطراف هست، اینکه انتهایی در کسب دانش نیست ولی در هر مرحله و با هر دانشی می توان فکر کرد و جمعبندی کرد و حتی بر اساس آن شناخت ایده داد. این نوع برخورد به سن و سال ربطی ندارد و در هر مرحله از زندگی باید چنین اندیشید.

در مورد قطعات هم اگر کمک بیشتری خواستید با ایمیل مندرج در سایت تماس بگیرید.

 

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با