تداخل سنجی

پرسش:

سلام اگه امکانش هست میشه یه توضیحی راجب تداخل سنجی به روش تقسیم جبهه موج بدین.

پاسخ:

در تداخل سنج‌‌ها باید نور از یک منبع از دو مسیر مختلف به هم برسند تا با توجه به اختلاف راه ایجاد شده با هم تداخل کنند. تداخل‌سنج‌ها در یک نوع دسته‌بندی به دو دسته تقسیم جبهه‌موج و تقسیم دامنه هستند. در تداخل‌های با تقسیم دامنه، نور توسط ابزاری مثل تقسیم‌کننده نور، دو قسمت می‌شود مثل تداخل‌سنج مایکلسون. در این تداخل‌سنج نور توسط تقسیم‌کننده نور دو قسمت می‌شود و مسیرهای مختلف طی می‌کنند و دوباره به هم می‌رسند و تداخل می‌کنند. در تقسیم جبهه‌موج، نور از وسط به دو بخش تقسیم می‌شود مثل دو شکاف یانگ که نور دو بخش می‌شود و در فواصل مختلف تلاقی آن‌ها تداخلی بر اساس اختلاف راهشان ایجاد می‌کنند. شاید به طور ساده بتوان گفت در تقسیم جبهه موج نور دو تکه می‌شود و این دو تکه نور بر اساس مسیر طی شده و اختلاف راه با تکه دیگر تداخل می‌کنند ولی در تقسیم دامنه شدت نور نصف می شود و با کل نور تابیده با نسخه دیگرش تداخل می‌کند.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با