تداخل‌سنج مایکسون و فابری پرو

پرسش:

چرا فریزها در تداخل سنج مایکلسون زنجیره ای است و چه هنگام خطی میشود؟  
بالاترین قدرت تفکیک تداخل سنج فابری پرو چقدراست؟

پاسخ:

مشخص نیست منظورتان از زنجیره‌ای چیست. در مورد تداخل سنج مایکلسون یا بسیاری دیگر از تداخل‌ها، وقتی که جبهه موج‌های تداخل‌کننده هم محور باشند و محور اپتیکی آن‌ها با هم زاویه نداشته باشند، نقش تداخلی دایره‌های متحدالمرکز متقارن می‌شوند. در صورتی که محور یکی از آن‌ها زاویه پیدا کند تداخل مشاهده شده به کناره دایره‌ها می‌رسد و شاهد بخشی از دایره‌ها خواهیم بود و به تدریج بجای دایره، خط‌هایی را که بخشی از همان دایره‌ها هستند می‌بینیم.

برای اینکه دید بهتری از تداخل داشته باشید بد نیست یک سیستم تداخلی ساده‌تر را تصور کنید. شاید امکان تجربه این تداخل هم زیاد سخت نباشد.

در تداخل سنج فابری پرو قدرت تفکیک به پارامترهای مختلفی بستگی دارد. طول موج یکی از پارامترها است که طبعا هرچه کوتاهتر باشد انتظار می‌رود قدرت تفکیک بیشتری تجربه شود. علاوه بر آن ضریب بازتاب آینه‌ها نقش مهمی دارد. باید ضریب بازتاب زیاد باشد ولی تا چه حد. قطعا با افزایش ضریب بازتاب آینه‌ها میزان نور خروجی کاهش می‌یابد و در حد ایده‌آل نوری خارج نمی‌شود. در نتیجه نمی‌توان گفت بالاترین قدرت تفکیک چقدر است و به پارامترهای تداخل‌سنج یا فینس آن بستگی دارد.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با