تداخل سنج مایکلسون

سلام.
در تداخل سنج مایکلسون هنگامی که آینه‌ها نسبت به هم کج باشند طرح تداخلی به صورت خط‌هایی می‌شوند که از همان دایره‌هایی هستند که هنگامی که جبهه موج‌های تداخل کننده هم محور باشند و محور اپتیکی ان‌ها باهم زاویه نداشته باشند بوجود می‌آمد، حال چرا این خطوط دایره‌ای به خطی تبدیل می‌شوند؟
و سوال بعدی اینکه اگر از نور سفید استفاده کنیم دراین آزمایش چرا چندین فریز رنگی محلی مشاهده می‌شود؟

الف) وقتی که آینه‌ها دقیقا عمود باشند و نسبت به هم زاویه نداشته باشند نوارهای تداخلی حلقه‌های هم مرکز خواهند بود. با زاویه دار کردن یکی از آینه‌ها در واقع به نوارهای دورتر از مرکز نگاه می‌کنیم. این نوارها آنقدر از مرکز دور هستند که با تقریبی به نظر خط‌های مستقیم می‌آیند. اگر تعدادی دایره هم مرکز رسم کنید، دایره های نزدیک به مرکز کاملا دایره دیده می شوند ولی اگر به بخشی از دایره‌ها دور از مرکز نگاه کنیم به نظر خط‌های موازی می‌آیند. در اینجا هم با زاویه دار کردن یکی از آینه‌ها از مرکز دایره‌های تداخلی دور شده‌ایم.
ب) نوارهای تداخلی مکان هندسی نقاطی هستند که شرط تداخل سازنده را برآورده‌اند. شرط تداخل سازنده وجود اختلاف راه به اندازه مضربی از طول موج است. در مرکز دایره نوارها دو نور تداخل‌گر اختلاف راهی ندارند، ولی حلقه اول به اندازه یک طول موج و حلقه دوم به اندازه دو طول موج و همینطور برای بقیه اختلاف راه دارند. اگر از لیزر استفاده کنیم حلقه‌های تاریک و روشن از همان رنگ لیزر خواهیم داشت چون لیزر فقط یک طول موج دارد. ولی اگر دو لیزر باشد یک سری حلقه برای یکی از لیزرها به رنگ آن لیزر و یک سری حلقه برای لیزر دیگر به رنگ آن لیزر مشاهده می‌کنیم. حالا اگر نور سفید داشته باشیم هر رنگ از طیف نور سفید از قرمز تا بنفش، یک حلقه متناسب با طول موج خود ایجاد می‌کند و در نتیجه هاله ای رنگی به رنگ طیف رنگین کمان برای هر حلقه خواهیم داشت.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با