تشکیل پرتوی باریک نور

پرسش:
وقتی پرتوی لیزری از لایه ی حباب صابونی عبور داده می شود یک جریان شاخه ای معروف به Branched Flow مشاهده می شود. برای انجام این آزمایش ما نیاز به دیدن پرتوی نازک لیزر داریم . آیا راهی هست که بدون استفاده از فیبر نوری پرتوی نازکی از نور لیزر نقطه ای تشکیل دهیم ؟

پاسخ:
برای ایجاد منبع متمرکز نور از نور لیزر، استفاده از فیبر نوری متداول است ولی می توانید از عدسی همگرا نیز استفاده کنید. عدسی همگرا نور لیزر را در کانون متمرکز می کند و در آنجا مثل یک منبع نور نقطه ای عمل می کند. فاصله کانونی عدسی زاویه واگرایی را تعیین می کند.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با