تصویر از عدسی

پرسش:

اگر جسم روی نقطه کانونی باشد آنگاه تصویری که در بینهایت تشکیل می شود از لحاظ انداز نسبت به جسم چگونه است؟

قبل از صحبت درمورد تصویر سازی و اندازه تصویر بهتر است نکته ای اشاره شود. سطح می تواند محدب یا مقعر باشد ولی عدسی دو سطح دارد و ممکن است هردو محدب، یکی محدب و یکی تخت و یا یکی محدب و یکی مقعر و احیانا هردو مقعر باشد. بهتر است عدسی را یا توصیف هر دو سطح و همگرایی یا واگرایی آن مشخص کنیم. در عدسی که یک طرف محدب و یک طرف مقعر هست ممکن است عدسی همگرا یا واگرا باشد.

در مورد تصویر هم وقتی جسم روی کانون باشد تصویر در بینهایت تشکیل می شود و اندازه آن هم بینهایت است. ولی بینهایت یعنی چه؟ در فیزیک گاهی بینهایت آنقدر نزدیک می شود که در دوربین عکاسی از یک فاصله ای به بعد را بینهایت در نظر می گیرد و گاهی باوجودیکه یک عدد مشخص است ولی واقعا دست نایافتنی است مثل سرعت نور. در هر حال باید با واژه بینهایت با دقت برخورد کرد.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با