۱۴۰۰/۱/۲۸

تصویر وارونه در تلسکوپ

پرسش:
با سلام تصویر وارونه تلسکوپ با اضافه کردن چه عدسی و در چه فاصله کانونی مستقیم می‌شود لطفا توضیح دهید.
با تشکر

پاسخ:

در تلسکوپ نجومی معمولا تلاشی برای مستقیم کردن تصویر نمی شود. علت این کار هم این است که هرچه قطعات اضافی اپتیکی در سیستم کمتر باشد ابیراهی های کمتری ایجاد می شود. ولی برای دیدن دوردست و به عنوان یک دوربین دوچشمی یا یک چشمی که نیاز به دیدن تصویر مستقیم است راه‌های مختلفی متداول است. یکی از راه‌ها که در دوربین‌های دوچشمی متداول است استفاده از منشور برای مستقیم کردن تصویر است.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با