تصویر وارونه در عدسی محدب

پرسش:
چکار کنیم که تصویر در عدسی محدب دو کوژ که وارونه است به صورت غیر وارونه دیده شود؟

یکی از راه‌هایی که تصویر وارونه را مستقیم می کند همان کاری است که در دروبین‌های دو چشمی اجرا می شود و آن استفاده از منشورهای واورنه کننده است. علی الاصول با یک عدسی دیگر نیز امکان دوباره وارونه سازی تصویر هست. بدین صورت که تصویر اول نقش جسم برای عدسی دوم را بازی کند و تصویر جدید وارونه وارونه خواهد بود.

منتشر شده در ۱۴۰۰/۱/۱۲

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با