تفاوت ایجاد زاویه بروستر در دو طرف یک جسم شفاف

پرسش:

به نظر شما دلیل پدیده ای که در ویدیو زیر توسط پروفسور والتر لوین شرح داده شده چیست؟

https://www.youtube.com/watch?v=gQ9BJXrC928&lc=z22tfz2gwqqsd5xwy04t1aokgpguqxdal0xta5ctb1ofbk0h00410

 پاسخ:

یک راه برای چنین نمایشی، کشیدن روکشی از قطبشگر روی سکه است. این کار عملی است. سپس روی یک قطبشگر دیگر لایه ای از ورق نیم موج چسبانده می شود به نحوی که محور قطبشگر با محور تیغه زاویه 45 درجه بسازد.

حال اگر نور از نیم موج وارد شود و از قطبشگر عبور کند و به صورت موازی با قطبشگر روی سکه به آن بتابد، سکه دیده می شود. اگر برعکس شود نور اول به قطبشگر می تابد و نور قطبیده در نیم موج تغییر قطبش می دهد و این بار از قطبشگر روی سکه عبور نمی کند.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با