توان چند لیزر در نقطه تلاقی

پرسش:

آیا در نقطه تلاقی چند پرتو لیزر قدرت پرتو ها با هم جمع میشود و قدرت افزایش میابد؟؟

بله با تاباندن چند نور لیزر مختلف روی یک نقطه توان آن‌ها باهم جمع می‌شوند ولی چرا چنین کاری چندان متداول نیست و کارایی ندارد؟ وقتی که لیزر برای پردازش بکار می‌رود علاوه بر توان شکل باریکه اغلب بسیار مهم است چون لیزر با تمرکز کارایی پیدا می‌کند. اگر چند لیزر بتاید نمی‌توان شکل باریکه را حفظ کرد و هم راستا کردن و هم شکل کردن باریکه‌های لیزر ساده نیست. اگر فرآیندی که برای آن از لیزر استفاده می‌کنید به شکل باریکه و ابعاد لکه لیزر حساس نباشد علی الاصول می‌توانید از نور معمولی استفاده کنید. اگر از لیزر استفاده می‌کنید بخاطر کنترل باریکه است و افزایش تعداد لیزر دردسرهای خود برای هم شکل کردن را دارد. شدت در واحد سطح بر واحد زاویه فضایی هست که اثر اصلی را دارد. به عبارت ساده‌تر وقتی خورشید را متمرکز می‌کنید سوزان می‌شود.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با