توری پراش

پرسش:

توری پراش توی سایتتون میتونه طول موج بین 100 تا 630 نانو متر رو پوشش بده؟ چجوری و با چه مکانیزمی میشه طول موج ها رو از هم تفکیک کرد و طول موج دلخواه رو تنظیم کرد؟آیا طول موج رو میشه هر بار تغییر داد؟

پاسخ:

هر توری پراشی مطابق رابطه پراش عمل می‌کند و هر طول موجی را در زاویه خاص مطابق آن رابطه پراشیده می‌کند. اگر نور تابیده به توری پراش عمودی بتابد، رابطه به شکل زیر است:

d sin θ= m λ

که λ  طول موج و d فاصله بین خطوط توری و θ زاویه پراش است. بر اساس این رابطه می‌توانید زاویه پراش برای هر طول موج و برای توری انتخابی را بدست آورید.

مثلا توری که 1000 خط در میلی‌متر داشته باشد یعنی فاصله بین خطوط توری یک میکرومتر است. اگر طول موج را 500 نانومتر انتخاب کنیم و نور را عمودی به توری بتابانیم و پراش مرتبه اول را درنظر بگیریم، sin θ  برابر 0.5 و زاویه پراش برابر 30 درجه می‌شود.

شما می‌توانید برای هر توری و هر طول موج چنین محاسبه‌ای را انجام دهید و ببینید زاویه پراش بدست آمده، قابل استفاده برای شما هست یا خیر.

برای تنظیم طول موج یا به عبارت دیگر برای ساخت یک مونوکروماتور از یک توری پراش باید یک شیار ورودی و یک شیار خروجی هم داشته باشید.

البته وقتی طول موج به سمت حدود 200 نانومتر می‌رود که در ناحیه فرابنفش است باید در بکار بردن قطعات عبوری احتیاط کرد چون آن نور از اغلب عدسی‌ها و شیشه‌ها عبور نمی‌کند.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با