تولید نور قطبیده

پرسش:
در آزمایشگاه used oil در یک شرکت نفتی، ذرات معلق در روغن ماشین آلات مورد مطالعه بوده و با میکروسکوپ تحت پایش قرار دارند. تهیه تصاویر از این ذرات تحت نور قطبیده و نور عادی به شناسایی آنها کمک میکند.
پرسش: چگونه میتوان منبع نور میکروسکوپ را قطبیده نموده و سپس به راحتی به حالت عادی برگرداند. تا امکان مقایسه تصاویر در هر دو حالت فراهم شود.

پاسخ:
میکروسکوپ قطبشی یا پلاریزه از جمله ابزار مهمی است که می تواند کنتراست تصویر را در بسیاری موارد بهبود دهد. برای این کار نمونه که در اینجا روغن آلاییده با ذرات معلق است بین دو قطبشگر عمود بر هم قرار می گیرد. میکروسکوپ‌های پلاریزه معمولا علاوه بر دو قطبشگر عمود برهم امکانات دیگری برای تنظیم قطبش ورودی دارند که بیشتر در بررسی نمونه های زمین شناسی کاربرد دارند.
در هر حال برای قطبیده کردن منبع نور میکروسکوپ از یک قطبشگر استفاده می شود. در حالت ساده این قطبشگر از قطبشگرهای دیکروییک است که نمونه آن در عینک‌های پلاروید و فیلترهای دوربین عکاسی استفاده می شود. نمونه دقیق‌تر ممکن است از منشورهای قطبشگر استفاده شود.
شما می توانید یک نگهدارنده قطبشگر که امکان چرخش قطعه را داشته باشد در مقابل منبع نور استفاده کنید و در طرف دیگر با یک قطبشگر دیگر نمونه را بین دو قطبشگر بررسی کنید. در این حالت معمولا نگهدارنده به گونه ای طراحی می شود که قابل جابجایی داشته باشد تا بتوان بدون آن هم نمونه بررسی شود.

منتشر شده در ۱۴۰۰/۱/۱۴

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با