تیغه نیم موج برای طول موج 1064

پرسش:

تیغه نیم موج برای طول موج 1064 نانومتر چطور می شود تهیه کرد؟

برای تیغه موج که برای مورد خاص کار کند باید با طراحی و  لایه نشانی درست شود. بهترین راه خرید قطعه آماده است، راه دوم تست کردن تاخیرسازهای در دسترس و در نهایت اگر نشد ساخت. داخل کشور مراکز مختلفی تجربه ساخت این نوع قطعات را دارند از جمله صنعت اپتیک اصفهان و جهاد دانشگاهی شریف.

اساس کار، استفاده از یک محیط دوشکستی با ضخامت مناسب است. برای کارهای بدون حساسیت زیاد بسیاری از سلفون‌ها و پلاستیک‌ها تاخیرسازی دارند که البته کیفیت اپتیکی ندارند ولی برای بسیاری مصارف در دسترس هستند. باید نمونه‌های مختلف را برای منبع نور مورد نظر تست کرد. برای تست آن باید قطعه را بین دو پلاریزور عمود بر هم قرار داد و با چرخاندن وضعیت تیغه بررسی شود. اگر نور در زاویه مشخصی عبور نکرد و با چرخانده 45 درجه نور کامل عبور کرد، این تیغه نیم موج است.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با