جذب ، عبور و بازتاب نور

پرسش:

چرا نور از دیوار رد نمی شود ولی امواج رادیویی از دیوار رد می شوند؟

پاسخ:
سؤال خیلی مهمی است. نور نه تنها از دیوار رد نمی شود بلکه از یک شیشه سیاه هم عبور نمی کند. دو مسئله باعث می شود که نور یا امواج الکترومغناطیسی که نور بخشی از آن است، از یک مانع رد نشوند. یکی از این دو عامل جذب نور است و دیگری پراکندگی.
از یک طرف نور از شیشه سیاه عبور نمی کند و از طرف دیگر نور از شیشه مات عبور می کند ولی پخش می شود. اگر این شیشه مات خیلی ضخیم باشد نور از آن عبور نمی کند مثل ابرهای خیلی ضخیم که گاهی هوا را بسیار تاریک می کنند.
هر دوی این دو عامل افت نور عبوری به طول موج نور بستگی دارند. مثلا نور قرمز از شیشه قرمز عبور می کند ولی از شیشه سبز عبور نمی کند. در مورد پراکندگی هم میزان عبور نور به اندازه پراکننده ها و طول موج بستگی دارد.
شاید بتوان گفت طول موج امواج رادیویی آنقدر بلند است که دیوار در مقابل آن چندان بزرگ نیست تا نور را پراکنده کند.
مثال جالب دیگر را می توانید در بازتاب نور ببینید. اگر آینه صیقلی است و نور را مرتب و بدون پراکندگی بازتاب می کند بخاطر این است که ناصافی سطح آینه کمتر از طول موج نور است که در ناحیه مرئی حدود نیم میکرومتر است. اگر نور با طول موج مثلا 10 میکرومتری را به سطحی بسیار زبر تر بتابانیم، باز هم برای آن مثل آینه عمل می کند ولی نه برای نور معمولی.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با