رابطه بین عدسی شیئی و عدسی چشمی

پرسش:

سلام. میخواستم بدونم که برای ساخت میکروسکوپ چه رابطه ای باید بین فاصله دو عدسی و فاصله کانونی هاشون برقرار باشه؟
برای ساخت یه میکروسکوپ به طول حدودا پنج سانت فاصله کانونی ها چقدر باشه حدودا؟
سوال دومم اینه که آیا چشم باید در فاصله کانونی عدسی چشمی باشه یا جایی که تصویر تشکیل میشه؟

میکروسکوپ‌ها به روش‌های مختلف با یک عدسی یا دو عدسی طراحی می‌شوند. میکروسکوپ‌های معمول که در آزمایشگاه‌ها می‌بینید از دو مجموعه عدسی همگرا تشکیل می‌شود. عدسی شیئی تصویری حقیقی از جسمی که خارج از فاصله کانونی است تشکیل می‌دهد. عدسی چشمی تصویری مجازی از آن تصویر حقیقی ایجاد می‌کند که به معنی این است که تصویر حقیقی اول در محدوده کمتر از فاصله کانونی عدسی چشمی قرار می‌گیرد. تصویر مجازی توسط عدسی چشم روی شبکیه تصویر و دیده می‌شود. در نتیجه چشم نباید در کانون عدسی چشمی قرار گیرد. بسته به فاصله کانونی شیئی، که حدودا بین 2 تا 10 میلیمتر انتخاب می‌شود، جسم در خارج از فاصله کانونی قرار می‌گیرد تا تصویر حقیقی درست کند. فاصله تصویر حقیقی ایجاد شده تا عدسی شیئی تعیین کننده فاصله دو عدسی است چون عدسی چشمی درست در جلوی این تصویر قرار می‌گیرد. برای مثال از روابط می‌توانید به سایت زیر مراجعه کنید:

https://opentextbc.ca/universityphysicsv3openstax/chapter/microscopes-and-telescopes/

منتشر شده در ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با