رنگ های حباب صابون

پرسش: طول عمر کدام رنگ از رنگ های حباب صابون بیشتر است؟چرا؟

رنگ‌هایی که در حباب صابون می‌بینید، بخاطر تداخل نور تابیده در بازتاب‌های متوالی از آن پیش می‌آید. با گذر زمان ممکن است حباب نازک‌تر شود تا بترکد. با نازک‌تر شدن شرط تداخل عوض می‌شود و تداخل سازنده به سمت طول موج‌های کوتاه‌تر میل می‌کند. البته طول عمر برای رنگ‌های حباب صابون معنی ندارد.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با