شدت نور

پرسش:

می‌خواستم بپرسم رابطه‌ی شدت نور قبل و بعد از عبور از تیغه چارک موج چیست و چه رابطه‌ای این دو باهم دارند. درواقع  برای شدت نور چه اتفاقی می‌افتد؟ (در تبدیل قطبش خطی به دایره‌ای)
باتشکر.

پاسخ:

در سیستم‌های ناهمسانگرد دو دسته پدیده داریم، یک دسته جذبی و یک دسته غیرجذبی. مثلا در قطبش خطی در بخش جذبی محیط جاذب یک راستای قطبش را جذب و راستای دیگر را عبور می‌دهد. این همان پلاریزور یا قطبشگر است. در سیستم غیرجذبی ضریب شکست در دو راستای مختلف متفاوت است. یعنی نور در دو راستا با دو سرعت مختلف منتشر می‌شود. در این صورت نور در گذر از چنین محیطی دچار تغییر فاز نسبت به نوری که از این محیط رد نشده است می‌شود. در این حالت جذبی پیش نمی‌آید و در نتیجه شدت نور تغییر نمی‌کند. مثال این نوع مواد همان تیغه‌های تاخیرساز است و نمونه جلو دستی آن طلق‌های سلیفون است که چسب نواری از آن نوع است. البته هیچکدام و هیچ ماده‌ای ایده آل نیست و بالاخره در سیستم جذبی مقداری نشت نور و در سیستم غیرجذبی مقداری جذب وجود دارد.

در پاسخ به پرسش شما در گذر نور از یک تیغه تاخیرساز مثل یک تیغه ربع موج یا چارک موج، شدت نور علی الاصول تغییری نمی‌کند. اغلب طلق‌های سلیفون برای نور مرئی حدودا نیم موج هستند و این مسئله را می‌توانید بررسی کنید. برای این کار نیاز به چشمه نور، قطبشگر و تاخیر ساز دارید.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با