ضریب بهنجارش

پرسش:

سلام در بحث بردار جونز و ماتریس جونز برای انواع قطبش ها (خطی، دایره ای و بیضوی) نقش ضریب بهنجارش در تعیین قطبش چیست؟

پاسخ:

اگر منظور شما این است که در بردار جونز که نوع قطبش تعیین می‌شود و یا بر اساس نوع قطبش این بردار نوشته می‌شود، اگر ضریبی ثابت در آن اعمال شود چه اثری در قطبش دارد، می‌شود گفت که اثری در نوع قطبش ندارد و فقط می‌توان گفت که دامنه را تغییر می‌دهد.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با