طراحی ذره بین در زیمکس

پرسش:

سوال داشتم در مورد ذره بین،
برای طراحی یک ذره بین تک لنز در نرم‌افزار زیمکس به چه مواردی باید توجه کرد؟ مثلا فاصله کانونی باید چقدر باشد؟

زیمکس یا نرم افزارهای طراحی دیگر معمولا موقعی اهمیت هنر خود را نشان می دهند که یک سیستم شامل حداقل دو قطعه یا چیدمان مورد بررسی قرار گیرد. ذره‌بین معمولا فاصله کانونی حدود 5 تا 10 سانتی متر دارد ولی بسته به مصرف می تواند بیشتر یا کمتر باشد. چون شما یک ذره بین را انتخاب می کنید و استفاده می‌کنید و طراحی نمی کنید. طراحی در ذره بین می تواند برای ساخت عدسی باشد. مثلا اگر ضریب شکست شیشه مورد استفاده را داشته باشید، می توانید برای دستیابی به فاصله کانونی مشخص، انحنای سطوح عدسی را تخمین بزنید. البته زیماکس اینجا می تواند برای انتخاب نوع سطح که هردو محدب باشند یا یک طرف محدب و یک طرف تخت باشد و یا یک طرف محدب و طرف دیگر مقعر باشد هم کمک کند و تفادت عملکرد آنها را ببینید. مثلا ذره بین‌ها اغلب دو طرف محدب درست می شوند و اگر عدسی یک طرف محدب و طرف دیگر مقعر بود اغلب در عینک به کار می آیند.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با