طیف‌سنجی

پرسش:

به نظر شما برای داشتن طیف مطلق لامپ led با نور آبی  استفاده از تکنیک طیف سنجی گزینه مناسبی است ؟
با داشتن طیف مطلق نور لامپ  تبدیل واحد لوکس به وات /مترمربع  امکان پذیر است؟

پاسخ:

منظور شما از طیف مطلق را نمی‌دانم. ولی طیف‌سنج سه ویژگی مهم نور منتشر شده را نشان می‌دهد. اول اینکه طول موج نور ال‌ای‌دی مورد نظر چقدر است یا حداقل طول موج مرکزی چیست. دوم چقدر این نور از نظر طیفی باریک است و پهنای طیفی آن چطور است. و سوم شدت آن به طور نسبی چقدر است. در رابطه با شدت نور، طیف‌سنج فقط می‌تواند مشخص کند که یک ال‌ای‌دی نسبت به نمونه دیگر در شرایط یکسان شدت بیشتری دارد یا خیر. امکان اندازه‌گیری شدت با طیفسنج فقط با استفاده از یک ال‌ای‌دی مرجع که شدت آن مشخص است ممکن است مقدور باشد. واحد لوکس در واقع شدت روشنایی که چشم میبیند را مشخص می‌کند و واحد وات بر متر مربع توان نور مستقل از حساسیت چشم را در واحد سطح مشخص می‌کند که ربطی بین این دو واحد نیست.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با