۱۴۰۰/۱/۲۸

عبور و بازتاب نور از شیشه

پرسش:
چرا شیشه نور را از خود بازتاب میدهد؟ یعنی چه خاصیتی در شیشه باعث عبور نور از آن میشود؟
و اینکه ایا میشه بازتاب نور خورشید را با استفاده از شیشه های مختلف و ….. کنترل کرد؟

پرسش:
چنین پرسش‌هایی می تواند بسیار چالش برانگیز باشد. یک ماده مثل شیشه چرا شفاف است و نور از آن بدون تغییر چندانی عبور می‌کند. در چه حالتی نور این چنین عبور نمی کند؟ گاهی شیشه بخاطر رنگی بودن جلو نور رنگ مخالف را می گیرد و عبوری ندارد. مثلا نور قرمز از شیشه سبز عبور نمی کند. که در این حالت نور جذب شده است. گاهی نور بخاطر مات بودن شیشه از آن به خوبی عبور نمی کند و در این حالت نور پراکنده شده است. شیشه در ناحیه مرئی شفاف است ولی در نواحی طیفی دیگر لزوما شفاف نیست و می تواند نور را جذب کند. از طرف دیگر سطح صیقلی شیشه برای ناحیه مرئی صیقلی است ولی اگر طول موج کوتاه تر شود لزوما سطح صیقلی نیست. این مباحث را می شود از دید الکترومغناطیس نگاه کرد. در آن صورت نور تابیده که دارای میدان الکتریکی نوسانی است، می تواند بارهای مثبت و منفی سطح شیشه را به نوسان درآورد. این بارهای نوسانی می توانند تابش کنند و تابش در جهت بازتاب آینه ای وجود خواهد داشت. همچنین در داخل شیشه نیز تابش می تواند منتشر شود. البته همانطور که گفته شد، می‌توان در مورد علت بازتاب و عبور نور باز هم بحث کرد و این بحث انتهایی ندارد.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با