1401/09/20

عدسی

پرسش:

من میخواهم یک دوربین با زوم متغیر بسازم رابطه بین عدسی چشمی وشیئی چطور باید باشد یعنی فاصله و فاصله کانونی چقدر باید باشد و عدسی سوم که بین آن دو قرار میگیرد باید چه مشخصه ای داشته باشد و فوکوس این دوربین چطور انجام میشود؟

پاسخ:

طراحی های مختلفی برای عدسی زوم هست که در اینجا شاید معرفی جزئیات خیلی تناسب نداشته باشد. در نرم افزاری مثل زیمکس که طراحی اپتیکی انجام می دهد نمونه هایی در کتابخانه دارد که ممکن است پایه ای برای انتخاب طراحی باشد.

در ضمن ممکن است شما برای نمایش زوم کردن بخواهید چنین سیستمی را بسازید که ایده نسبتا ساده است ولی اگر به عنوان یک استفاده واقعی در تصویربرداری می خواهید سیستم زوم بسازید، حتما نیاز به طراحی دقیق و دسترسی به مجموعه عدسی های مناسب دارید. قطعا ساخت یک سیستم حرفه ای و عملیاتی نیازمند طراحی دقیق و دسترسی به امکانات است که بعضا از سیستم آماده گرانتر و طبعا زمانبر خواهد بود.

به طور کلی زوم عدسی است که فاصله کانونی آن معمولا با جابجایی یک عدسی در آن مجموعه می تواند تغییر کند. اگر فاصله کانونی عدسی حدود 55 میلیمتر باشد این عدسی دامنه دید طبیعی را فراهم می کند. اگر این فاصله کانونی بیشتر شود محدوده ای که روی CCD تصویر می شود محدودتر می شود و به عبارتی تصویر بزرگتر می شود. در عدسی زوم، یک عدسی با حرکت خود در یک مجموعه از سه دسته عدسی، می تواند فاصله کانونی را تغییر دهد.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با