فرکانس لیزر و فرکانس بازتاب آهن

پرسش: یک سوال داشتم و اون اینکه لیزر با چه فرکانسی به آهن اگر تابانده شود بازتاب آن به صورت خط لیزر خواهد بود و در فاصله 10 تا 20 سانتی‌متری می‌توان آن را توسط سنسور آشکار کرد؟ البته راهنمایی که من کرده‌اند گفتند می‌توانی فرکانس بازتاب آهن را پیدا کنی اونوقت فرکانس لیزر را هم بدست می آوری.

 

پاسخ: سؤال واضح نیست. اگر منظور طول موج مناسب برای بازتاب از آهن است که می‌توان گفت اگر آهن صیقل باشد در اغلب طول موج‌های مرئی بازتاب نسبتا خوبی دارد. ولی بازتاب به صورت خط نیست و مثل بازتاب از آینه است. برای خط کردن لیزر در بازتاب باید روش‌های دیگری بکار برد.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با