فلورسانس

پرسش:

آیا تمام مواد  شیمیایی موجود در طبیعت دارای خاصیت فلورسانس هستند؟  

یا این پدیده ی نوری مختص دسته ی خاصی از مواد است؟

بهتر است با توصیف پدیده فلورسانس شروع کنیم. فلورسانس پدیده ای است که وقتی نور یا عامل محرک دیگر مثل پرتو ایکس به ماده مناسب بخورد که باعث تحریک الکترون‌های ماده و رفتن به تراز بالا شود، در برگشت بتواند بخشی از انرژی خود را به شکل‌های مختلف مثل گرما از دست بدهد و نور ایجاد شده در انرژی کمتر یا طول موج بلند‌تر ایجاد شود. درواقع این پدیده نیازی به طبیعی بودن ماده ندارد و شامل بسیاری از مواد مثل بسیاری از رنگ‌های طبیعی و سنتزی و حتی خانواده بزرگی از نانو ذرات می‌شود. منبع نور تحریکی فلورسانس اغلب فرابنفش و گاهی پرتو اکس است و نور ایجاد شده در ناحیه مرئی مورد علاقه بیشتر است. شاخه‌ای از شیمی سنتز به طراحی و ساخت ملکول‌های فلورسانس می‌پردازد و در صنعت علاقمندان زیادی دارد.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با