قابلیت عبور و بازتاب انتخابی

پرسش:

آیا رنگ اجسام کدر به علت بازتاب انتخابی است؟؟

یا قابلیت عبور انتخابی به جنس ماده و نوع پرتو های تابنده دارد؟؟؟؟

پاسخ:

قطعا همینطور است. منظور از عبور یا جذب انتخابی این است که ماده بر اساس ویژگی‌های ذاتی خود و بخاطر مواد تشکیل‌دهنده، طول موج‌هایی را جذب و طول موج‌هایی را عبور یا بازتاب می‌دهد. مثلا یک شیشه قرمز بخاطر مواد سازنده آن، برای نور قرمز شفاف است و نور سبز را برای مثال جذب می‌کند. اگر نور قرمز به چنین شیشه‌ای بتابد هیچ جذبی صورت نمی‌گیرد و نور به راحتی عبور می‌کند ولی نورهای دیگر جذب می‌شوند. البته اغلب اجسام دارای جذب در نواحی مختلف هستند ولی با غالب بودن یک ناحیه ممکن است رنگی دیده شوند. از نظر نوع پرتوهای تابنده فقط مسئله، طول موج نور تابیده است که اگر منطبق با پیک‌های جذبی ماده باشد، جذب ماده می‌شوند و در غیر این صورت عبور یا بازتاب می‌کنند.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با