آیا لیزری وجود دارد که بدون آسیب رساندن به جسم، از سطح چند جسم عبور کند؟

پرسش: آیا لیزری وجود دارد که بدون آسیب رساندن به جسم از سطح چند جسم عبور کند؟ و بعد از عبور به گیرنده‌ای برخورد کند و تعداد جسم‌ها را نشان دهد؟

پاسخ: لیزر یا هر نور دیگر برای عبور از اجسام نیاز به محیط شفاف دارد که در آن جذب صورت نگیرد و یا حداقل جذب زیاد نباشد. نور در گذر از محیط‌های مختلف ممکن است بازتاب کند و در این صورت می‌تواند حاوی اطلاعاتی از آن محیط باشد. اگر محیط از انواع مختلف ولی شفاف تشکیل شده باشد مثلا لایه روغن و لایه آب روی شیشه که 3 لایه را نشان می‌دهد، می‌توان از شکست و بازتاب نور در سطح جدایی برای شناسایی محیط‌ها استفاده کرد. روش‌هایی مثل لیدار نیز امکاناتی برای شناسایی دقیق‌تر اجزا بر اساس روش‌های اسپکتروسکوپی و غیره دارند.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با