لیزری که نورش واگرا باشد.

 

پرسش: من به لیزری احتیاج دارم که نور را متمرکز نکند بلکه نورش واگرا باشد و از شدت نور کم نشود، من دانش خاصی از لیزر ندارم لطفا کمک کنید.

 

پاسخ: نور لیزر با یک عدسی می‌تواند واگرا شود. با واگرا کردن نور لیزر کل شدت نور تغییر نمی‌کند ولی شدت نور در واحد سطح متناسب با عکس مجذور فاصله کم می‌شود و در نتیجه اثربخشی آن به تدریج با واگرا شدن کم می‌شود. این تجربه را در متمرکز کردن نور خورشید و سوزاندن کاغذ شاهد هستیم. در نظر داشته باشید که لیزر نوری است که ویژگی‌هایی به خاطر شیوه ایجاد آن دارد که با تمام این احوال باز هم نور است و نباید از آن انتظار غیرعادی داشت. ویژگی مهم آن این است که قابلیت جهتمندی خوبی دارد که در نور معمولی این قابلیت به مراتب کمتر است.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با