لیزر هلیوم نئون

پرسش:

ویژگی اصلی و متمایز لیزر هلیئم نئون چیست؟

لیزر هلیوم نئون یک لیزر گازی است. لیزرهای گازی ممکن است از گذارهای اتمی یا گذارهای مولکولی نور لیزر را ایجاد کنند. لیزر هلیوم نئون یک لیزر چهار ترازی است که از گذارهای اتمی لیزر ایجاد می‌کند. معنی این عبارت این است که اتم نئون مسئول ایجاد نور لیزر است و به همین خاطر از نظر طول‌موجی و توان جزو لیزرهای پایدار هستند. لیزر هلیوم نئون اولین لیزر گازی بود که توسط پروفسور جوان اختراع شد و این در حالی بود که دانشمندان معتقد بودند امکان گرفتن لیزر در محیط گاز بخاطر رقیق بودن محیط لیزری نیست. شاید یکی از ویژگی‌های مهم لیزرهای گازی قابلیتشان در باریک‌سازی و پایداری طول‌موجی لیزر است چون ترازهای اتمی باریک هستند و گاز می‌تواند رقیق و سرد شود و در نتیجه برخورد و حرکت آن‌ها تا حدی کنترل شود که جلوی پهن شدن طیف را می‌گیرند. این لیزر در صورت پایدار کردن کاواک با طراحی مناسب، امکان خلوص طیفی تا آنگستروم را دارد. نقطه ضعف این لیزر این است که بازدهی بالایی ندارد و توان آن نمی‌تواند از چند ده میلی وات بیشتر شود. استفاده اصلی این لیزر در بکارگیری به عنوان لیزر مرجع پایدار است و می‌تواند بقیه لیزرها با این لیزر کالیبره شوند.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با