متمرکز کردن نور

پرسش:
ما به نور متمرکزی نیاز داریم ولی نور پروژکتورهای ما تمرکز کافی را ندارند، لطفا راهکاری دهید که بتوانیم این نور را متمرکز کنیم، با تشکر از راهنمایی شما

پاسخ:
اگر دقت کرده باشید نور چراغ قوه های قدیمی نسبت به چراغ قوه های جدید تمرکز کمتری داشت. در چراغ قوه های جدید از لامپ LED استفاده می شود.
در واقع هرچه منبع نور نقطه ای تر و متمرکزتر باشد، با یک سیستم اپتیکی مناسب امکان بیشتری برای تمرکز بهتر نور داریم. البته وقتی شدت نور زیاد باشد مشکل می تواند نور متمرکز داشت.
شکل توزیع نور روی هدف به سه پارامتر بستگی دارد، نوع منبع نور، توزیع نور منبع نور، و سیستم اپتیکی همگرا کننده.
منبع نور لیزری و غیر لیزری از نظر واگرایی با هم متفاوت هستند و نور غیر لیزری واگرایی بیشتری دارد. این بخاطر شیوه تولید نور لیزر است. البته نور لیزر برای نورپردازی و روشنایی مناسب نیست و از این جنبه باید به نور غیر لیزری برای منظور نورپردازی اکتفا کرد و از جهتمندی نور لیزر نمی توان در این کاربرد بهره خوبی برد.
توزیع منبع نور اثر جدی بر روی توزیع نور ایجاد شده روی هدف دارد. بهترین کنترل توزیع شدت نور موقعی رخ می دهد که منبع نور نقطه ای یا متمرکز باشد. به همین خاطر است که چراغ قوه های فعلی که از LED استفاده می کنند نور متمرکز تری از چراغ قوه های قدیمی دارند که از نور لامپ استفاده می کردند. اگر یک لامپ LED شدت کافی برای روشنایی مورد نظر نداشت، باید آرایه ای از آنها را با یک سیستم اپتیکی طراحی کرد تا نتیجه نهایی نور متمرکز باشد.
سومین پارامتر سیستم اپتیکی متمرکز کننده است که اغلب از سیستم بازتابی استفاده می شود. آینه سهمی برای این کار متداول است. اگر از آرایه LED استفاده می شود بهتر است سیستم اپتیکی و آرایه در یک نرم افزار طراحی اپتیکی مثل زیمکس شبیه سازی شود تا شرایط مطلوب ایجاد شود.

منتشر شده در ۱۴۰۰/۱/۱۲

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با