مشورت برای ساخت دستگاه لیزر جهت برش فلزات

پرسش: برای ساخت دستگاه لیزر جهت برش فلزات نیاز به مشورت و همکاری با مرکز شما دارم خوشحال می‌شم در این زمینه برای بالا بردن ضریب ایمنی و بازده‌ای بیشتر از راهنمای و یا از همکاری شما استفاده کنم.

پاسخ: برش فلزات یکی از کاربردهای مهم لیزر است که عمدتا بررسی و مطالعه مباحثی از قبلی برهمکنش نور و ماده و به خصوص برهمکنش لیزر و ماده در آن نقش مهمی دارد. نکات مختلفی در انتخاب لیزر مناسب و شرایط مناسب برای بازدهی بهتر مطرح است. مکانیزم برش فلز توسط لیزر بر اساس جذب نور متمرکز شده در توان بالا و بالا بردن دمای فلز به نقطه ذوب است که عوامل متعددی در عملکرد آن اثر دارد. از جمله عوامل جنس فلز، صیقل فلز، ضخامت و زاویه تابش از یک سو و نوع لیزر، طول موج، پروفایل باریکه لیزر، توان، مد، پالس یا پیوسته، فرکانس و دیگر پارامترهای لیزر از سوی دیگر، می‌توان نام برد. ایمنی در بکارگیری لیزر به خصوص لیزر توان بالا چند جنبه دارد. یکی از نکات اولیه حفاظت از چشم و پوست در مقابل تابش مستقیم و تابش پخشیده لیزر است که می تواند بسیار خطرناک باشد و دیگر خطرات ناشی از بخارهای سمی و ذرات و احیانا خطرات مربوط به تغذیه توان بالای لیزر. در هر صورت برای بکارگیری ایمن و با بازده مناسب از هر دستگاهی مثل برش لیزری باید با مکانیزم کار دستگاه و ملاحظات کار با آن آشنا بود.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با