معرفی کتاب ترجمه شده برای درس اپتیک پیشرفته

پرسش:

کتاب ترجمه شده برای درس اپتیک پیشرفته یک هست یا خیر، اگه هست میشه معرفی کنید.

پاسخ:

سلام کتاب فوتونیک صالح ترجمه شده است و همچنین تعداد زیادی کتاب اپتیک دیگر.  شما برای کار در اپتیک باید حداقل یک کتاب اپتیک را خوب مرور کنید و با مفاهیم آن آشنا شوید. کتاب‌های ترجمه شده اپتیک عمومی مثل جنکینز، هشت، پدروتی، اسمیت، فاولز، هالیدی و کتاب‌های دیگر است.

اغلب کتاب‌های اپتیک، ساختاری با کلیت مشابه دارند. اغلب با توصیف نور شروع می‌کنند، اپتیک هندسی، اپتیک موجی، الکترومغناطیس، اپتیک اجسام جامد و ناهمسانگردی، و مباحث دیگر نور به سلیقه نگارنده‌های مختلف در اغلب کتاب‌ها هست. بنیه اغلب کتاب‌ها در حوزه اپتیک کلاسیک از کتاب تاریخی و مرجع اصول اپتیک نوشته بورن و ولف گرفته شده است.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با