1401/10/16

معرفی کتاب مربوط به فرکانس نور

پرسش:

کتابی را به بنده معرفی نمایید تا بتوانم روی فرکانس نور تحقیق کنم و چگونه میتوان فرکانس نور را پخش کرد منظورم همانند فرکانس صوت با چه دستگاهی

پاسخ:

باید کمی بیشتر با مفهوم فرکانس در نور آشنا شوید. همین چراغ قوه دستگاهی است که فرکانس نور را پخش می کند یا هر منبع نور دیگر. در واقع فرکانس نور در ناحیه مرئی همان است که تغییر آن رنگ نور را تغییر می دهد. فرکانس نور در ناحیه مرئی خیلی زیاد و در حدود 10 به توان 14 هرتز است ولی در نواحی طول موج بلندتر مثلا فروسرخ و ریزموج و رادیویی، این فرکانس کمتر و کمتر می شود. در ناحیه رادیویی می تواند حدود هرتز هم باشد. در هر حال فرکانس نور تعداد نوسان موج الکترومغناطیس در ثانیه است که با طول موج نسبت عکس دارد.

برای تنظیم طول موج نور راههای مختلفی است. البته طول موج یا فرکانس نور در یک چراغ قوه، خالص نیست و نور از طول موجهای مختلفی تشکیل شده است ولی نور لیزر تقریبا طول موج یا فرکانس مشخص تری دارد. همچنین می توان از فیلتر رنگی برای انتخاب طول موج یا فرکانس مشخصی از نور استفاده کرد.

نکته جالب این است که در گذر نور از محیطهای مختلف طول موج آن تغییر می کند ولی فرکانس نور به طور معمول تغییر نمی کند و همان فرکانس قبلی می ماند و با ورود به محیط غلیظ تر، و ثابت ماندن فرکانس، طول موج و سرعت انتشار نور تغییر می کنند.

سرعت انتشار نور در خلا 300 هزار کیلومتر بر ثانیه است ولی وقتی وارد محیطی مثل آب یا شیشه می شود، سرعت آن کاهش می یابد. این کاهش بستگی به ضریب شکست محیط دارد. و همزمان طول موج نور نیز کاهش می یابد به نحوی که فرکانس نور ثابت می ماند.

برای آشنا شدن با مفاهیم مربوط به نور بد نیست کتابهای عمومی اپتیک مثل کتاب هشت یا هالیدی را نگاهی بکنید. کتابهای اپتیک اغلب با مقدمه ای در رابطه با نور شروع می شوند و سپس به مباحثی مثل اپتیک پرتو، تداخل، پراش و ناهمسانگردی می پردازند. شما بیشتر نیاز به دید عمومی از مفهوم نور دارید که در مقدمات کتابهای اپتیک و همچنین در بخش موج الکترومغناطیس در کتابهای الکترومغناطیس می توانید ببینید.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با