منحنی SPD

پرسش:

میخواستم بدونم منحنی spd نور لیزر به چه صورته؟
آیا فقط یک پیک تو ناحیه رنگ خود لیزر وجود داره؟

پاسخ:

ابتدا بهتر است منحنی SPD تعریف شود. SPD مخفف spectral power distribution است یعنی همان طیف منبع نور که در اینجا لیزر است. این منحنی نشان می‌دهد در طول موج‌های مختلف شدت نور چقدر است. هر منبع نوری طیف خاص خودش را بر اساس شیوه تولید نور دارد. خورشید، ستاره‌ها، آتش، شعله، لامپ فیلامنتی، لامپ فلورسانس، ال ای دی، لیزر، و هر منبع نور دیگر را در نظر بگیرید و در مورد شیوه تولید نور در آن‌ها فکر کنید. مکانیزم تولید نور متنوع ولی بر اساس یک پایه است و آن هم گذار از یک تراز به تراز پایین‌تر. اگر این تراز در محدوده اتم باشد و الکترون جابجا شود نور گسیل شده در ناحیه طیفی از پرتو ایکس تا فرابنفش و مرئی و کمی نفوذ در ناحیه فروسرخ دارد. اگر این گذار در ترازهای ملکولی و بر اساس ارتعاش ملکول و شبکه باشد، نور ایجاد شده در ناحیه فروسرخ است و ممکن است جابجایی در ترازهای چرخشی ملکول منجر به تولید نور شود که آن نور در ناحیه میکروویو ایجاد می‌کند. البته بخاطر ویژگیهای چشم انسان، فقط از طول‌موج 400 تا 700 نانومتر قابل دیدن است و بقیه نورها غیر مرئی هستند. در ناحیه مرئی نورها به صورت رنگی بر اساس طول موجشان دیده می‌شوند.

در لیزرها شیوه تولید نور بر اساس تقویت نور تولید شده توسط گذار از یک تراز خاص است. اینجا قصد صحبت در مورد چگونگی تولید نور لیزر نیست ولی اهمیت آن این است که در تقویت نور، فقط یک تراز خاص درگیر است و در نتیجه انتظار می‌رود فقط یک طول موج دیده شود. البته بخاطر محدودیت‌ها چه ذاتی و چه شرایط بیرونی و داخلی این خط طیفی چندان باریک نیست و پهنایی دارد که بستگی به نوع لیزر و ساخت آن و همچنین محدوده طول‌موجی و پارامترهایی از قبیل دوره تابش در لیزرهای پالسی دارد.

در نتیجه در پاسخ به بخش دوم پرسش شما باید گفت که طیف لیزر یک طیف معمولا گاوسی و باریک است که در طول موج مربوط به آن لیزر متمرکز است.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با